SOAAN

Stichting Ondersteuning Aids Activiteiten Nijmegen e.o.

 

 

Twintig jaar geleden was aids vooral een homoziekte. Vooral homoseksuele mannen raakten besmet. De homogemeenschap startte initiatieven om de slachtoffers te steunen en te werken aan voorlichting en preventie. Nijmegen heeft hierin altijd een voortrekkersrol gespeeld. Al in 1988 is de stichting Soaan opgericht, als een lokaal aids fonds in Nijmegen.

Doelstelling
Soaan heeft een brede doelstelling. Het voorkomen van HIV besmettingen, het bevorderen van goede zorg voor aidspatiënten, seropositieven en andere betrokkenen. Ook het mogelijk maken van allerlei andere activiteiten ter voorkoming van aids. Binnen die brede doelstelling wil de stichting initiatieven in Nijmegen en omgeving financieel ondersteunen. In de afgelopen jaren werden veel grote en kleine initiatieven gesteund.
 
Voorlichting en preventie
Na 1995 is er een grote vooruitgang geboekt in de behandeling van hiv-positieven. De nieuwste medicijnen hebben de kwaliteit van leven voor seropositieven sterk verbeterd. Toch blijven voorlichting en preventie van groot belang. Wie hiv positief is kan daarvan niet genezen. Er zijn nog steeds geen medicijnen tegen aids. Veel aandacht voor voorlichting en preventie is daarom van groot belang. De safe sex boodschap moet steeds weer opnieuw worden verteld aan de jongeren die hun (homo)seksualiteit ontdekken en daarmee gaan experimenteren. Veilig vrijen is van levensbelang en moet steeds weer aangemoedigd worden.
 
Aanvragen
Het bestuur van Soaan wil meer projecten steunen en roept iedereen op projectvoorstellen in te dienen. Het bestuur beoordeelt aanvragen die binnenkomen aan de hand van de doelstellingen van de stichting. Iedereen kan op elk moment van het jaar een verzoek om financiële ondersteuning indienen. Er is geen aanvraagformulier. Een goed gemotiveerd voorstel met informatie over doelgroep, het verwacht resultaat en een overzicht van de kosten, wordt altijd in behandeling genomen. Soms vragen we om een mondelinge toelichting van het voorstel. De bijdrage van Soaan bedraagt maximaal € 500,- en de bijdrage mag nooit meer zijn dan 50% van de totale kosten van het project. Na toekenning van een bijdrage wordt 80% van het geld overgemaakt en de resterende 20% na ontvangst van een evaluatie van het project.
 
Indienen
Projectvoorstellen kunnen worden ingediend per mail door deze te sturen naar de voorzitter.
 
Legaten en giften
Soaan heeft de fiscale status van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Stichting). Dat houdt in dat Soaan géén belastingen hoeft te betalen over legaten en giften. Indien u Soaan in uw testament opneemt zal het gehele bedrag ten goede komen aan preventie en zorg in Nijmegen.
Giften kunt u overmaken naar IBAN:
NL26 RBRB 8919 4984 74 ten name van "ondersteuning aids activiteiten" te Nijmegen.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij onze penningmeester.
 
Collectebussen
Soaan heeft collectebussen beschikbaar om naast de kassa van detailhandelszaken te plaatsen. U etaleert daarmee uw maatschappelijke betrokkenheid. [zie de foto]
 
Voorbeelden
Voorbeelden van projecten die Soaan heeft medegefinancierd:
Contactadres
Soaan
Wilhelminasingel 36
6524 AN Nijmegen
Telefoon: 024 323 36 87 (penningmeester)
Email: voorzitter@aidsactiviteitennijmegen.nl
Meer info over veilig vrijen
www.mantotman.nl
 
Informatie ten behoeve van de fiscus (per 1 januari 2014)
Naam: Stichting Ondersteuning Aids Aktiviteiten Nijmegen e.o. (SOAAN)
RSIN: 814354701
Contactgegevens: Zie hierboven
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Op 6 maart 2014 overleed John van den Broek. Lees hier zijn in memoriam.
Penningmeester: Dhr. P.N.M. van der Zee, Gezamenlijk bevoegd.
Bestuurslid: Dhr. H. Janssen, Gezamenlijk bevoegd.

Beleidsplan: klik hier
Beloningsbeleid: Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.
Doelstelling: staan vermeld in bovenstaand beleidsplan.

Verslag van de activiteiten in 2013.
Staat van baten en lasten over 2013.

Verslag van de activiteiten in 2014
.
Staat van baten en lasten over 2014.

Verslag van de activiteiten in 2015
.
Staat van baten en lasten over 2015.

Verslag van de activiteiten in 2016
Staat van baten en lasten over 2016

Verslag van de activiteiten in 2017
Staat van baten en lasten over 2017